-“Dakle šta vas tačno kvalifikuje za posao kod nas ?” -“Mrzim ljude i želim da pate.” -“Primljeni ste”. Ponekad stvarno imate osećaj kao da velike korporacije ovako zapošljavaju nove radnike.