-„Dakle šta vas tačno kvalifikuje za posao kod nas ?“ -„Mrzim ljude i želim da pate.“ -„Primljeni ste“. Ponekad stvarno imate osećaj kao da velike korporacije ovako zapošljavaju nove radnike.