Vatra je podložena, tu je ražanj samo životinja, konkretno “janje”, nije tu, ali zato je tu  karton sa natpisom “janje”.