Izvinite, da li mogu da kupim tri kondoma? Rusi i ruskinje.