Plakat čije detalje mogu videti samo deca.Plakat za zaštitu dece od zlostavljanja na kojem se kontakt telefon vidi samo ako gledate sa visine od 135 cm.