Svaki put kada nastavnik kaže: “Podelite se u grupe”, a vi drugovima bacite ovakav pogled 😉