Svaki put kada nastavnik kaže: „Podelite se u grupe“, a vi drugovima bacite ovakav pogled 😉