Ovaj registrator je u stvari… jastuk!!! Kako bi samo bilo zanimljivo da su nam svima na poslu takvi! Mislite o tome! 🙂