Ko kaže da samo životinje, ljudi i mašine mogu da nas napadnu, u ove četiri situacije vidimo kako skulpture napadaju.