Naravno da neće, kad su se njih dvojica lepo zaklonili od kiše dok su jadne devojke gola voda. A možda im je to i bio plan, jer će onda “džentlmenski” moći da ih pozovu kod njih u stan da se “osuše” 😉