Naravno da neće, kad su se njih dvojica lepo zaklonili od kiše dok su jadne devojke gola voda. A možda im je to i bio plan, jer će onda „džentlmenski“ moći da ih pozovu kod njih u stan da se „osuše“ 😉