Nekada su se za loše ocene krivila deca a sada nastavnici u školama, to na slikovit način pokazuje ova slika.