Neupućena baba uzvraća udarac ! Još jednom je uspela da pogrešno protumači motivacionu poruku. Mada iskreno, ja prvih 5 sekundi nisam ni video reči u gornjoj slici 😉