Kada nađete prijatelje sa istim mentalnim poremećajem – Neprocenljivo. Stari dobri Pajtonovci, više ih ne prave kao što su bili !