Vatra je podložena, tu je ražanj samo životinja, konkretno „janje“, nije tu, ali zato je tu  karton sa natpisom „janje“.