“Što više znam o ljudima, to sve više volim svog psa” – Mark Tven. Mudar čovek, mudro zbori !