Izraz lica kada nam kažu da je dosta interneta za danas u većini slučajeva je ovakav.