Pregledajte kako su neki klinci (genijalnci) prevarili verne fanove Justin Biebara u Stokholmu (pred koncerta).