Ovako su inženjeri dokazali da se od nule može dobiti broj dva. Neverovatna matematika.