Kao što je dobro poznato, mačke vole svuda da se zavlače. Ovoj je izgleda najudobnije bilo u ovoj kesi, a još i taj pogled, neprocenljivo !