“Lisa ima 750 prijatelja na Facebook-u. Nedelju dana kasnije doda njih još 150 na listu prijatelja. Šta sad ona ima ? Velike sise !”