“Ako moja deca budu radila ista sranja koja sam ja radio kada sam bio njihovih godina, JE**NO ću ih ubiti !”