Sjajna reklama za novu emisiju na National Geographic-u, mada nisam siguran da bi svako smeo da uđe u ovaj autobus !